Online nyhedsbrev

Fem fordele ved online nyhedsbrevet. Online nyhedsbreve er fortsat den vigtigste mediekanal for mange organisationer og virksomheder. I modsætning til de sociale mediers ikke-afgrænsede målgrupper har online nyhedsbrevet veldefinerede målgrupper som kunder, samarbejdspartnere eller medlemmer.

Online nyhedsbrevet kan styrke din forretning eller organisation, og det kan forstærke de relationer, du ønsker at bevare og udvikle. Samtidig kan du formidle viden og give ekstra service i tilgift til dine produkter, ydelser eller medlemskab. Du kan fortælle om succeser og lancere nye produkter og tilbud.

Styrken ved et online nyhedsbrev er først og fremmest, at nyhedsbrevet kan trække dine modtagere ind på din hjemmeside og dermed tættere på det, der er formålet med din kommunikation.

De fem fordele ved nyhedsbrevet – og en ekstra:

Direkte i mailboksen. Nyhedsbrevet/nyhedsmailen kommer direkte i mailboksen hos dine kunder, samarbejdspartnere og medlemmer. Hvis du skal i gang: Brug de mailkontakter, du har på dine kunder, og skaf flere i dit opsøgende arbejde allerede nu, selvom du måske først skal lancere et online nyhedsbrev om to eller seks måneder.

Øget trafik på hjemmeside. Online nyhedsbrevet øger trafikken til din hjemmeside, når du bruger det optimalt. Det vil sige, når korte, vel-illustrerede resuméer linker til mere på din hjemmeside, som viser alt det, din virksomhed/organisation kan og repræsenterer.

Større synlighed. Nyhedsmails skaber større synlighed og udvider kendskabet til din virksomhed. Du får flere modtagere af dit nyhedsbrev, når du samtidig er systematisk opsøgende og serverer relevante, velskrevne, berigende og spændende indlæg.

Ekspert-status. Online nyhedsbrevet giver dig ekspert-status, når du deler viden, kommenterer trends, yder mer-service og giver tips og historier om nye produkter og ydelser, og om andre ting på vej.

Øget salg. Et online nyhedsbrev øger dit salg, fordi det fastholder og udbygger relationer til kunder, samarbejdsparterne og medlemmer. Fordel nummer fem er summen af de fire første fordele.

Fordel 6 – den ekstra fordel. Når du anvender en mailtjeneste, får du et statistikværktøj med. Brug det til at analysere dine udsendte nyhedsmails. Hvor mange åbner og hvad klikker de på? Statistikken er et unikt værktøj til at blive skarpere og mere målrettet i din online kommunikation.

Ulla Nygaard Kommunikation har solid erfaring med at skrive, sammensætte, opsætte og udsende online nyhedsbreve.

Blandt kunderne er:

  • Kursusafdelingen i HK Hovedstaden, hvor nyhedsbrevet førte til en fordobling af trafikken på hele HK Hovedstadens hjemmeside.
  • HK Hovedstaden Bornholm, som har fået tættere kontakt til medlemmerne om fagforeningens aktiviteter, arrangementer og tilbud.
  • Nyhedsbrev fra Pensionskassen for Farmakonomer, som er skabt i tæt sammenhæng med et nyt website. Udsendt gennem Ubivox. Se nyhedsbrevet fra Pensionskassen for Farmakonomer

Værd at vide om online nyhedsbreve

Vidste du, at i gennemsnit hver tredje nyhedsmail åbnes? Det viser en analyse fra Peytz, der har analyseret flere end 250 millioner udsendte nyhedsmails. Analysen viser samtidig, at i snit hver tiende link i nyhedsmails åbnes af modtagerne.

Men der er naturligvis store indbyrdes forskelle. Du kan hurtigt blive bedre end gennemsnittet: Jo tættere nyhedsbrevet er på målgruppen og jo mere relevant indhold desto større åbningsrate og klikrate. Hvor ligger dit nyhedsbrev – over eller under gennemsnittet?

Ulla Nygaard Kommunikation blev i 2013 partner hos UBIVOX og benytter nu denne tjeneste til udsendelse af kundernes nyhedsbreve.

Kontakt Ulla Nygaard på mail for yderligere info og priser.