Artikler

Journalistik er et fag, et håndværk, der består af meget mere end at sætte ord sammen. Artikler til nyhedsmedier og magasiner kræver både research, de rigtige kilder, skarpe vinkler og den rette kontekst. Samt naturligvis en god pen, som vi siger i faget.

Journalistens arbejdsmetoder bruges til at afdække eller undersøge forhold, præsentere komplekse emner/teknikker m.m. og gøre stoffet tilgængeligt for en bredere kreds. Men journalistikken er også den fortællende reportage, der  både giver oplevelser og indsigt, og den korte, kontante nyhed.

Hvis du efterspørger en journalist, der kan skrive artikler for dit magasin, fagblad eller din virksomhed, er du landet på rette sted. Journalistikken har nemlig fyldt meget og fylder fortsat meget hos Ulla Nygaard Kommunikation.

Flere fagspecialer

Journalistik er en metode, men det er ingen hindring, at journalisten samtidig har kendskab til de områder, hun beskriver.

For journalist Ulla Nygaard har artikler om arbejdsmarkedet og ældreområdet fyldt en stor del af produktionen gennem årtier. Det indgående kendskab til disse områder betyder dog ikke, at andre stofområder er udelukket. Journalistens fordel er netop evnen til hurtigt at sætte sig ind i et stof, som skal researches og beskrives.

Specialerne i Ulla Nygaard Kommunikation har igennem årene ligget inden for:

  • Arbejdsmarkedets uddannelser
  • Arbejdsmarkedet generelt
  • Arbejdsmiljøet
  • Sygefravær og fastholdelse
  • Sygedagpengesystemet
  • Ældreområdet og ældrepolitikken
  • Sociale viceværter for ældre
  • Den almene boligsektor

Desuden har Ulla Nygaard et indgående kendskab til det politiske Danmark med dets strukturer og beslutningsveje.

Gode relationer til kunderne

Blandt kunderne til de journalistiske opgaver hos Ulla Nygaard Kommunikation er Bluegarden, Farmakonomforeningen, FOA, HK og LO samt offentlige og private virksomheder. Ofte udvikler relationen mellem journalisten og kunden sig til et løbende samarbejde.

Kontakt for møde eller tilbud.

 

Comments are closed.